Kadaster

U bent hier

Beschikbaar vastgoed voor woningen en voorzieningen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft diverse stadsontwikkelingsprogramma’s en -projecten gelanceerd om een antwoord te bieden op de bevolkingsgroei. Daarbij bleek het opportuun om te kunnen beschikken over een monitoring van het beschikbare vastgoed, die de publieke stadsplanners kan ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikt vastgoed voor de productie van woningen en voorzieningen.
 
Het ATO en de DSP-BSO kregen de opdracht om dit instrument te realiseren: het kadaster van beschikbare terreinen en gebouwen. 
 
Het werk verloopt in drie grote fasen:
 
1. Opsporen en verzamelen van informatie in een database:
  • verzameling van informatie over de publieke en private vastgoedreserves bij de publieke partners/gegevensverstrekkers (gewest, gemeenten, gemeenschappen, federale staat);
  • uittreksel van gegevens uit het federaal kadaster;
  • actualisering van de gegevens uit een voorbereidende studie van het demografisch Gewestelijk Bestemmingsplan;
  • verzameling van de gegevens van Inventimmo. 
In deze fase wordt ook nagegaan welke normen van toepassing zijn in de sector van de huisvesting en de voorzieningen. Een voorbeeld zijn de wettelijke normen die bestaan voor de buitenruimte voor scholen. Dat maakt de analyse doelgerichter en vermijdt dat niet-compatibele gebouwen worden geïnventariseerd. Zo kan de meest adequate functie (huisvesting, type voorziening) worden bepaald voor een terrein of gebouw. 
 
2. Typologie van terreinen en gebouwen. Er worden multicriteria-fiches opgesteld voor sites waarvan het potentieel gebleken is, waarmee de kwalitatieve analyse een stapje verder wordt gezet: analyse van de stedelijke omgeving, de bereikbaarheid, de staat van het gebouw, enz.
 
3. Controle/aanvulling op het terrein. De beschikbaarheid van de gebouwen en terreinen die zijn geïdentificeerd in het kadaster moet permanent worden gecontroleerd op basis van informatie die wordt gevraagd aan de bevoegde administraties, via eventuele bestemmingsveranderingen die zijn doorgevoerd en door te controleren op het terrein.
 
Dit werk resulteert in de ontwikkeling van een database met een vijftigtal variabelen, die uitvoerige informatie geeft over de sites in het kadaster, zoals het type eigenaar, de aard van het perceel, ligging in een strategisch gebied, bodemvervuiling en luchtfoto’s. Het is ook mogelijk om kaarten te produceren op verschillende territoriale schalen. 
 
Het kadaster is al gebruikt voor de productie van specifieke informatie voor een territoriale diagnose, onder meer bij het Weststation, de Mediapool, de operationele perimeter van het Kanaalgebied en de wijk van de CERIA.  
 
De uitvoering van deze opdracht is alleen mogelijk in samenwerking met alle actoren/partners, waardoor de actualisering is gegarandeerd.